فهرست کامل فیلم های با موضوع هک و امنیت ما از خوانندگان خود درخواست کرده ایم که اگر چند فیلم خوب، در زمینه ی امنیت سایبری می شناسند، به ما معرفی کنند. بنابراین ویراستاران ما مجموعه‌ایی جمع آوری شده از آنها در فهرستی آماده کرده اند. اگر فیلم‌هایی که انتخاب کرده‌ایم هسته‌ی مرکزی آن در خصوص هک کردن است. دیگر فیلم‌ها یا کارکتر مشخص دارند و یا به اندازه‌ی کافی به اتفاقی که می‌خواهد رخ بدهد مربوط می‌شود. این فیلم‌ها می‌توانند یک موضوع خسته کننده و یا برخی از آنها سرگرم کننده باشند.

ما هر فیلم جذابی که در رابطه با مبارزه با جرایم سایبری است را جمع آوری کرده‌ایم. در ابتدا یک لیست از فیلم ها، سریال ها و مستند های با موضوع هک که جمع آوری کرده ایم را در زیر ارائه داده ایم که امیدوارم مفید باشد سپس به بررسی تک تک فیلم های با موضوع هک از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۸ می پردازیم.

فهرست کامل فیلم های با موضوع هک و امنیت

فیلم های هیجان انگیز و درام با موضوع هک و امنیت سایبری

نام فیلم ژانر سال ساخت رتبه
۲۱ Crime/Drama/Thriller ۲۰۰۸ ۶٫۸/۱۰
۲۳ Thriller/Drama ۱۹۹۸ ۷٫۳/۱۰
Algorithm Crime/Drama/Thriller ۲۰۱۴ ۴٫۸/۱۰
Anonymous Crime/Drama/Thriller ۲۰۱۶ ۶٫۴/۱۰
Antitrust Thriller/Drama ۲۰۰۱ ۶٫۱/۱۰
Blackhat Drama/Thriller ۲۰۱۵ ۵٫۴/۱۰
Enemy of the State Thriller/Drama ۱۹۹۸ ۷٫۳/۱۰
Hacker’s Game Drama/Thriller ۲۰۱۵ ۳٫۸/۱۰
Hackers Crime/Drama ۱۹۹۵ ۶٫۲/۱۰
I.T. Thriller/Drama/Crime ۲۰۱۶ ۵٫۴/۱۰
Listening Thriller/Drama ۲۰۱۴ ۵٫۶/۱۰
Live Free or Die Hard Thriller/Action ۲۰۰۷ ۷٫۲/۱۰
Office Space Romance/Comedy ۱۹۹۹ ۷٫۸/۱۰
Pi Drama/Mystery ۱۹۹۸ ۷٫۵/۱۰
Primer Drama/Thriller ۲۰۰۴ ۷٫۰/۱۰
Reboot Thriller/Drama ۲۰۱۲ ۴٫۱/۱۰
Snowden Drama/Thriller ۲۰۱۶ ۷٫۳/۱۰
Source Code Drama/Thriller ۲۰۱۱ ۷٫۵/۱۰
Swordfish Caper Story/Thriller ۲۰۰۱ ۶٫۵/۱۰
Takedown Thriller/Drama ۲۰۰۰ ۶٫۳/۱۰
The Fifth Estate Thriller/Drama ۲۰۱۳ ۶٫۲/۱۰
The Girl with the Dragon Tattoo Thriller/Drama ۲۰۱۱ ۷٫۸/۱۰
The Imitation Game Drama/Thriller ۲۰۱۴ ۸٫۲/۱۰
The Net 2.0 Thriller/Drama ۲۰۰۶ ۴٫۷/۱۰
The Net Thriller/Drama ۱۹۹۵ ۵٫۸/۱۰
The Signal Thriller ۲۰۱۴ ۶٫۱/۱۰
The Social Network Drama/History ۲۰۱۰ ۷٫۷/۱۰
The Thirteenth Floor Thriller/Mystery ۱۹۹۹ ۷٫۰/۱۰
Underground: The Julian Assange Story Drama/Biography ۲۰۱۲ ۶٫۸/۱۰
Untraceable Slasher/Thriller ۲۰۰۸ ۶٫۲/۱۰
WarGames Thriller/Drama ۱۹۸۳ ۷٫۱/۱۰
WarGames: The Dead Code Thriller/Drama ۲۰۰۸ ۴٫۵/۱۰
Who Am I Crime/Drama ۲۰۱۴ ۷٫۶/۱۰
The Circle Drama/Thriller ۲۰۱۷ ۵٫۳/۱۰

فیلم های عملی تخیلی و فانتزی با موضوع هک و امنیت سایبری

نام فیلم ژانر سال ساخت رتبه
۲۰۰۱: A Space Odyssey Fantasy/Science fiction ۱۹۶۸ ۸٫۳/۱۰
Anon Science fiction/Thriller ۲۰۱۸ ۶/۱۰
Avalon Fantasy/Science fiction ۲۰۰۱ ۶٫۶/۱۰
Blade Runner Science Fiction/Thriller ۱۹۸۲ ۸٫۲/۱۰
Blade Runner 2049 Science Fiction/Drama ۲۰۱۷ ۸٫۳/۱۰
Ex Machina Fantasy/Mystery ۲۰۱۵ ۷٫۷/۱۰
eXistenZ Science Fiction/Thriller ۱۹۹۹ ۶٫۸/۱۰
Ghost in the Shell Fantasy/Animation ۱۹۹۵ ۸٫۰/۱۰
Ghost in the Shell Science fiction/Action ۲۰۱۷ ۶٫۹/۱۰
Her Science Fiction/Romance ۲۰۱۳ ۸٫۰/۱۰
Inception Mystery/Science fiction ۲۰۱۰ ۸٫۸/۱۰
Johnny Mnemonic Science fiction/Action ۱۹۹۵ ۵٫۶/۱۰
Morgan Science Fiction/Thriller ۲۰۱۶ ۵٫۸/۱۰
One Point O Mystery/Science fiction ۲۰۰۴ ۶٫۲/۱۰
Open Windows Fantasy/Crime ۲۰۱۴ ۵٫۲/۱۰
The Lawnmower Man Fantasy/Action ۱۹۹۲ ۵٫۴/۱۰
The Matrix Fantasy/Action ۱۹۹۹ ۸٫۷/۱۰
Transcendence Science Fiction/Drama ۲۰۱۴ ۶٫۳/۱۰
World on a Wire Science Fiction/Thriller ۱۹۷۳ ۷٫۹/۱۰

فیلم های اکشن با موضوع هک و امنیت سایبری

نام فیلم ژانر سال ساخت رتبه
Eagle Eye Thriller/Action ۲۰۰۸ ۶٫۶/۱۰
Echelon Conspiracy Action/Crime/Mystery ۲۰۰۹ ۵٫۸/۱۰
Firewall Thriller/Action ۲۰۰۶ ۵٫۸/۱۰
Gamer Thriller/Action ۲۰۰۹ ۵٫۸/۱۰
Kung Fury Action/Comedy ۲۰۱۵ ۸٫۱/۱۰
Sneakers Thriller/Action ۱۹۹۲ ۷٫۱/۱۰
The Italian Job Thriller/Action ۲۰۰۳ ۷٫۰/۱۰
Tron Action/Adventure ۱۹۸۲ ۶٫۸/۱۰
Tron: Legacy Action/Adventure ۲۰۱۰ ۶٫۸/۱۰
Virtuosity Thriller/Action ۱۹۹۵ ۵٫۵/۱۰

مستندهای با موضوع هک و امنیت سایبری

نام فیلم ژانر سال ساخت رتبه
BBS: The Documentary Documentary ۲۰۰۵ ۸٫۷/۱۰
Citizenfour Biography/Documentary ۲۰۱۴ ۸٫۱/۱۰
Code 2600 Documentary ۲۰۱۲ ۷٫۴/۱۰
Deep Web Documentary ۲۰۱۵ ۷٫۱/۱۰
DEFCON: The Documentary Documentary ۲۰۱۳ ۵٫۷/۱۰
DSKNECTD Documentary ۲۰۱۳ ۷٫۴/۱۰
Downloaded Documentary ۲۰۱۳ ۶٫۸/۱۰
Freedom Downtime Documentary ۲۰۰۱ ۷٫۶/۱۰
Good Copy Bad Copy Documentary ۲۰۰۷ ۷٫۲/۱۰
Hackers Are People Too Short Film/Documentary ۲۰۰۸ ۶٫۱/۱۰
Hacking Democracy Documentary ۲۰۰۶ ۷٫۹/۱۰
Hackers Wanted Indie Film/Documentary ۲۰۰۹ ۶٫۵/۱۰
In the Realm of the Hackers Documentary ۲۰۰۳ ۷٫۴/۱۰
Indie Game: The Movie Documentary ۲۰۱۲ ۷٫۷/۱۰
Pirates of Silicon Valley Television Film/Docudrama ۱۹۹۹ ۷٫۳/۱۰
Plug and Pray Documentary ۲۰۱۰ ۷٫۲/۱۰
Revolution OS Indie Film/Documentary ۲۰۰۱ ۷٫۳/۱۰
Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web Documentary ۲۰۱۷ ۷٫۴/۱۰
Softwaring Hard Documentary ۲۰۱۴ ۸٫۲/۱۰
Steal This Film Short Film/Documentary ۲۰۰۶ ۷٫۱/۱۰
TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard Documentary ۲۰۱۳ ۷٫۶/۱۰
Terms and Conditions May Apply Documentary ۲۰۱۳ ۷٫۴/۱۰
The Code Documentary ۲۰۰۱ ۷٫۵/۱۰
The Hacker Wars Documentary ۲۰۱۴ ۶٫۶/۱۰
The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz Documentary ۲۰۱۴ ۸٫۱/۱۰
The KGB, the Computer and Me Documentary ۱۹۹۰ ۸٫۳/۱۰
The Secret History Of Hacking Documentary ۲۰۰۱ ۷٫۶/۱۰
The Singularity Drama/Science Fiction ۲۰۱۲ ۷٫۳/۱۰
War for the Web Documentary ۲۰۱۵ ۷٫۴/۱۰
We Are Legion: The Story of the Hacktivists Documentary ۲۰۱۲ ۷٫۳/۱۰
We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks Documentary ۲۰۱۳ ۶٫۹/۱۰
Zero Days Documentary ۲۰۱۶ ۷٫۸/۱۰

سریال های با موضوع هک و امنیت سایبری

نام سریال ژانر سال ساخت رتبه
Black Mirror Drama/ Science Fiction ۲۰۱۱ ۸٫۹/۱۰
CSI: Cyber Crime/Drama/Mystery ۲۰۱۵ ۵٫۴/۱۰
Dark Net Documentary Series ۲۰۱۶ ۷٫۳/۱۰
Halt and Catch Fire Drama ۲۰۱۴ ۸٫۳/۱۰
Mr. Robot Thriller/Drama ۲۰۱۵ ۸٫۷/۱۰
Person of Interest Action/Crime/Drama ۲۰۱۱ ۸٫۵/۱۰
Scorpion Action/Drama ۲۰۱۴ ۷٫۲/۱۰
Serial Experiments Lain Cyberpunk/Animation ۱۹۹۸ ۸٫۲/۱۰
Silicon Valley Comedy ۲۰۱۴ ۸٫۵/۱۰
The Code Drama ۲۰۱۴ ۷٫۶/۱۰
The IT Crowd Comedy ۲۰۰۶ ۸٫۶/۱۰
Westworld Drama/Mystery ۲۰۱۶ ۹٫۰/۱۰
You Are Wanted Drama/Thriller ۲۰۱۷ ۶٫۱/۱۰
Travelers Science Fiction ۲۰۱۶ ۸٫۰/۱۰

معرفی فیلم های با موضوع هک و امنیت از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۸

آیا فیلم ای وجود دارد که ما و شما آن را بشناسیم؟ اگر فیلمی را با موضوع امنیت سایبری در این فهرست مثال نزده‌ایم آن را با ما در میان بگذارید.  ما هم چنان در حال آپدیت کردن فهرست، تا سال ۲۰۱۸ هستیم.

۱۹۶۹ – The Computer Wore Tennis Shoes

پس از آنکه چند تن از دانشجویان درخواست رایانه برای دانشگاه می‌کنند، مشکلی برای رایانه بوجود می آید، دکستر ریلی (Kurt Russel) که می‌خواست آن را تعمیر کند، دچار شوک الکتریکی می‌شود و مغز او تبدیل به یک رایانه می‌شود. او یک نابغه است.

۱۹۶۹ – Italian Job

یک سارق (Michael Caine) که به تازگی از زندان آزاد شده است از گروهی از هکرهای بدنام رایانه‌ایی کمک می‌گیرد تا شمش‌های طلایی که زیر ذره بین پلیس ایتالیا و یا مافیا است را بدزد. یکی از صحنه‌های بسیار معروف این فیلم، ترافیک عظیمی بود که توسط هک کردن رایانه‌ی کنترل ترافیک شهری ایجاد شده بود.

۱۹۷۰ – Clossus: The Forbin Project

بخش عظیمی از سیستم‌های رایانه‌ایی از ایالات متحده به نام Colossus و روسیه Guardian به یکدیگر متصل می‌شوند و جنگ هسته‌ایی تهدید آمیز را ایجاد می‌کنند.

۱۹۷۴ – The Conversation: Gene Hackman

یک جاسوس است که در کار خود نابغه است، او ازاطلاعات افراد بیگناه، که باعث کشته شدن آنها می شد، عذاب وجدان پیدا می‌کند، در پرونده‌ی جدیدش، او مکالمه‌ی یک زوج جوان را در یک میدان شلوغ در سانفرانسیسکو ضبط می کند و با گوش دادن به آنها متوجه‌ی خطری می‌شود که آن زوج را تهدید می‌کند. این فیلم برای ۳ بار، نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شده است.

۱۹۷۵ – Three Days Of Condor

رابرت رد فورد، که به عنوان کد شکن در سازمان جاسوسی سیا، کار می‌کرد، سعی دارد تا بفهمد که چرا آژانس می خواهد که او کشته شود.

۱۹۸۲ – Tron

یکی از نخستین فیلم‌های موجود در زمینه‌ی هک کردن است. در این فیلم یک مهندس رایانه‌ایی متوجه می‌شود که مدیر اجرایی شرکتی که او در آن کار می‌کند، حرفه‌ی کاری او را به سرقت برده است و از آن برای راه اندازی دنیای مجازی واقعی استفاده می‌کند.

نظارت بر خانواده با معرفی نرم افزار SPY24 کنترل گوشی و تبلت فرزندان
بخوانید:

۱۹۸۵ – War Games

دانش آموز دبیرستانی (Mathew Broderick) به طور تصادفی هنگام بازی رایانه‌ایی به رایانه‌های نظامی وصل می شود و پس از مدتی بازی کردن موشک‌های هسته‌ایی ایالت متحده آمریکا را فعال می‌کند و جنگ جهانی سوم شروع می شود.

۱۹۸۴ – Cloak And Dagger: Davey

یازده ساله خود را غرق در بازی‌های ویدیویی کرده است و حتی یک دوست خیالی مامور مخفی پیدا کرده است. وقتی او وارد یک بازی گروه جاسوسی می شود، قتل یکی از ماموران FBI را می‌بیند که در دستانش یک حلقه‌ی ویدیویی بازی آتاری است که حاوی رازهای محرمانه‌ی نظامی است.

۱۹۸۴ – Hackers Wizard Of The Electronic Age

این مستند مجموعه‌ایی از جوامع هکرهایی که با برخی از برنامه نویسان که انقلابی در صنعت رایانه ایجاد کرده اند، مصاحبه می کند. از جمله، استیو وزنیاک، یکی از بنیانگذاران شرکت اپل. این فیلم برداری در یک کنفرانس با موضوعیت هک در Sausalito در کالیفرنیا، انجام شد.
۱۹۸۵ – Prime Risk

چند تن از کلاه برداران رایانه‌ایی هوشمند Automated Teller Machine  برنامه ریزی می‌کنند تا به خزانه ی بانک فدرال دستبرد بزنند.

۱۹۸۵ – Weird Science: 2

پسر نابغه به نام‌های گری و وایت تصمیم می‌گیرند که در دنیای مجازی رایانه، یک روبات زن کامل و بی نقص را بسازند، اما به طور غیر عادی، برحسب یک اتفاق الکترونیکی این زن، به شکل دوست داشتنی، پا به دنیای واقعی می‌گذارد.

۱۹۹۳ – Jurassic Prak

این فیلم با موضوع هک هیچ سنخیتی ندارد، اما Seinfeld  نمسیس New Man  دنیس نری  شخصیتی با دانش علوم فناوری اطلاعات است که سعی می‌کند با هک کردن، راه خودش را به سمت یک کودتا سوق بدهد تا بتواند DNA دایناسورها را به سرقت ببرد و آنها را به قیمت گزاف به بهترین پیشنهاد بفروشد.

۱۹۹۲ – Sneakers

یک هکر به نام رابرت رد فورد، تیمی از کارشناسان را برای تست امنیت شرکت سان فرانسیسکو راهنمایی می‌کند. آنها یک جعبه‌ی سیاه که می‌تواند هر فایل رمزنگاری شده‌ی موجود در رایانه‌ها را کرک کند، پیدا می‌کند، که اگر به اشتباه از آن استفاده شود، به تهدید بزرگی تبدیل می شود. از جمله نفوذی که به سیستم رایانه‌ایی بانک، وارد شد باعث شد تا مقداری پول از حساب حزب جمهوری خواه بیرون کشیده شود.

۱۹۹۳ – Ghost In The Machine

مایکل داگلاس، متخصص برنامه ریزی رایانه، به طور غیر منتظره‌ایی مشاهده می‌کند که کسی سعی دارد که پایگاه داده‌های شرکت را هک کند، بنابراین برای دفاع از حرفه و شهرت خود، سعی می‌کند مردیت (Demi Moor) راشکست بدهد. مردیت سال‌ها قبل دوست و نامزد داگلاس بوده که بعد از به هم خوردن رابطه‌شان، کاملاَ از هم بی خبر بودند.

۱۹۹۵ – Hackers

داستان درباره‌ی یک پسر نوجوان است که به دلیل نوشتن یک ویروس رایانه‌ایی که باعث سقوط بازار بورس شده بود، است که توسط ماموران نامحسوس ایلات متحده دستگیر می‌شود و برای مدت هفت سال (تا رسیدن به سن قانونی ۱۸) از استفاده از رایانه محروم می شود.

۱۹۹۵ – The Net

یک برنامه نویس رایانه‌ایی Sandra Bullock است که در یک مکان دنج زندگی می‌کند و کارهای اداری خود را در منزل انجام می‌دهد. بنابراین شرکتهایی که با او کار می‌کنند نوعی دیسکت و برنامه‌هایی را برای او می‌فرستند که در میان آنها متوجه‌ی یک کد نامشخص و محسوس می‌شود. در نتیجه او وارد یک توطئه‌ی دولتی و سیاسی می‌شود.  تعطیلات او زمانی به یک کابوس تبدیل می‌شود که افرادی سعی می‌کنند تا او را بکشند و هویت او را به سرقت ببرند. او باید بفهمد که چه کسی قصد کشتن او را دارد و دنبال چه چیزی هستند؟
۱۹۹۵ – Ghost In The Shell

این فیلم انیمیشن ژاپنی علمی تخیلی است که در آن یک ربات پلیس زن، به همراه شریکش تلاش می‌کنند تا مجرم سایبری به نام Puppet Master را شکار کنند. Puppet مغز ربات‌ها را هک می‌کند و از اطلاعات آنها برای ارتکاب جرایم استفاده می‌کند. (این فیلم با بازی اسکارلت جانسون، در سال ۲۰۱۷ باز سازی شد.)

۱۹۹۵ – Johney Mnemonic

یک تراشه‌ی رایانه‌ایی در قسمتی از مغز او جا سازی شده است که به تاجر داده‌های انسانی Kean Reeves این امکان را می‌دهد تا به طور ایمن اطلاعات را ذخیره کرده و آنها را به صورت حساس به شبکه‌هایی رایانه ایی حمل کند. هنگامی که یک بسته با ظرفیت بسیار بالا، در مغز او جاسازی می شود Mnemonic باید آن را طرف ۲۴ ساعت به موقع تحویل دهد و اگر بموقع آن را تحویل ندهد جان خود را از دست می‌دهد. قاتل‌ها قصد کمک کردن به او را دارند. فقط همین
۱۹۹۷ – Master Mind

رییس امنیتی جدید، در یک مدرسه‌ی خصوصی معتبر، قصد دارد با ربودن چند دانش آموز ثروتمند، به عنوان گروگان، پول اخاذی کند. یک هکر رایانه ایی نوجوان، که از مدرسه اش اخراج شده است، از طریق شوخی و مزاحمت‌های رایانه ایی، تمام نقشه‌های او را به هم میریزد.

۱۹۹۸ – ۲۳

در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ کارل کوچ  یتیم و جوان، میراث خود را در رایانه‌های خانگی خود بر جای گذاشته است، که گروهی از هکرهای اهل هانوفر آلمان سعی می‌کنند تا از طریق آن رایانه‌های نظامی و دولتی را به همراه یکی از دوستانش هک کنند. این داستان براساس واقعیت است.

۱۹۹۸ – Enemy Of The State

داستان در رابط با یک وکیل دادگستری است که روزی برای خرید به یک مرکز خرید می رود، کسی در ساک خرید او یک فیلم ویدیویی می‌اندازد که او از آن بی خبر است. آن فیلم اثبات می‌کند که یکی از سیاستمداران توسط یکی از ماموران فاسد و رده یالای سازمان امنیت کشور کشته شده است و حالا آن مامور به دنبال آن است که فیلم را از چنگ او درآورد، این موضوع حتی باعث می‌شود تا بخشی از زندگی او از هم پاشیده شود و از یکی از ماموران امنیتی به نام Gene Hackman درخواست کمک می‌کند.

۱۹۹۸ – Pi

آیا می‌توان در علم ریاضی کلیدی را کشف کرد که بتواند تمام الگوریتم های جهان را بازگشایی کند؟

اگر این کلید پیدا شود، آیا می‌تواند هرچیزی را پیش بینی کند؟ حتی بازار بورس؟ یکی از نابغه‌های علم ریاضی خودش را در اتاقی که پر از تجهیزات رایانه ایی است حبس می کند، تا کلید را پیدا کند، اما ممکن است کم کم عقل خود را از دست بدهد.

۱۹۹۸ – Web Master

در تریلر علمی تخیلی این فیلم دانمارکی، یک رهبر جنایتکار قدرتمند، یک هکر را برای نظارت بر امنیت عملیات رایانه‌ایی خود استخدام می‌کند. هنگامیکه شخص دیگری به پایگاه داده‌ها دسترسی پیدا می‌کند، وب مستر باید سریعاَ او را پیدا کند، در غیر اینصورت ظرف ۳۵ ساعت آینده کشته می شود.

۱۹۹۹ – Pirates Of Silicon Valley

این فیلم بیوگرافی و درام درباره‌ی توسعه‌ی رایانه‌های شخصی خانگی در رقابت بین رایانه‌های اپل و مایکروسافت در سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ است.  Noah Wyleنقش استیو جابز وAnthony Michael Hall نقش بیل گیتس را بر عهده داشته است.

۱۹۹۹ – Office Space

سه برنامه نویس رایانه‌ایی که از کار و رییس محل کار خود ناراضی هستند، سعی می‌کنند نقشه‌ایی را با هم طراحی کنند که مقدارکمی پول از شرکتی که آنها را استخدام کرده است، را به سرقت ببرند، اما به خاطر یک اشتباه، به سرقت مقدار زیادی پول می پردازند. با بازی جنیفر آنیستون

۱۹۹۹ – NetForce

در سال ۲۰۰۵ Net Force به عنوان بخشی از FBI وظیفه‌ی حفاظت از شبکه تروریستی را دارد. حفره ایی که در مرورگز وجود دارد، این امکان را به شخص می‌دهد که کنترل اینترنت و تمامی اطلاعات را بدست بگیرد. و حالا فرمانده‌ی Netforce باید او را متوقف کند و قاتل را ردیابی کند.

۲۰۰۰ – Take Down

این فیلم به عنوانTrack Down  نیز شناخته شده است، نسخه‌ی جنجالی فیلم در رابطه با یک هکر افسانه‌ایی به نام کوین میت نیک است. این فیلم براساس داستان کتاب Tsutomu Shimomura، Take down  ساخته شده است  پیگیری و دستگیری و مجازات آن خواسته‌ی مردم آمریکا بود .

گوشی هک شده یعنی چه
بخوانید:

۲۰۰۰ – Hackers In Wonderland

مستندی از هکرهای برجسته  به نام‌های Coldfire Phobos Cyber Junkie، مقیم در انگلستان و ایلات متحده است، که با آنها مصاحبه می‌شود، تا مشخص شود که چه چیزی آنها را وادار به این کار می‌کند.

۲۰۰۱ – Antitrust

رایان فیلیپ فارغ التحصیل رشته نرم افزار از دانشگاه، به عنوان یک برنامه نویس در یک شرکت رایانه‌ایی استخدام می شود و در ازای کار خود چندین میلیارد پول دریافت می‌کند، ناگهان متوجه می‌شود که رییس‌اش راز وحشتناکی را دارد و آن تبدیل به کابوس می شود. آیا کسی می تواند به او کمک کند؟

۲۰۰۱ – SwordFish

جاسوسی به نام گابریل John Travolta برای به سرقت بردن بودجه‌ی عظیمی، نقشه می‌کشد. او از Ginger (Halle Berry) درخواست کمک می‌کند تا استنلی Hugh Jackman را وادار کند تا رایانه ایی را هک کند. استنلی برای هک کردن یک برنامه، توسط FBI دستگیر شده و برای مدت ۲ سال در زندان به سر برده است. اما گابریل چه کاری می خواهد انجام دهد و چه کسی و یا چه چیزی در پشت صحنه ی آن است؟

۲۰۰۱ – Revolution OS

این فیلم مستندی در رابطه با فردی است که ساخت و طراحی لینوکس، این سیستم عامل قدرتمند را انجام داده است و دنیای رایانه و نرم افزاری را وارد مرحله ی جدیدی کرده است، در این مستند هم چنین، به مصاحبه با چند هکر و کارآفرین نیز پرداخته شده است.

۲۰۰۱ – Freedom Downtime

این مستند وضعیت خظرناک محکوم شدن هکر رایانه‌ایی کوین میت نیک را نشان می‌دهد که میرامکس، او را در فیلم Take Down بد جلوه دادند. این مستند شامل داستان‌های افرادی است که حامی رایانه هستند که در ابعاد مختلف فیلم  بخصوص در پایان آن مقابل میرامکس قرار می‌گیرند.

۲۰۰۱ – The Score

یک سارق پیر (رابرت دنیرو) قصد دارد که بازنشسته شود، اما یکی از دوستان مال خر او، او را تحت فشار قرار می‌دهد تا آخرین سرقت نهایی خود را از یکی از خزانه‌های طبیعی در کانادا که در زیرزمین یک خانه‌ی گمرکی پنهان شده است، را انجام دهد. او با سارق دیگری به نام  Edward Nortonهمدست می شود که کسی را استخدام کنند تا بتواند سیستم امنیتی خانه را از کار بیاندازد. اما بر خلاف انتظار همه چیز آنجور که باید پیش نمیرود.

۲۰۰۲  – Minority Report

در سال ۲۰۵۴ در واشنگتن دی سی، جان اندرتون، کاراگاه پلیسی است که در بخش پیش جنایت فعالیت می‌کند. این بخش که قاتلان را قبل از ارتکاب به جرم شناسایی و دستگیر می‌کند کار خود را براساس عوامل فراشناختی، پیش آگاهی انجام می‌دهد. اما وقتی اندرتون (تام کروز) متوجه می‌شود که به عنوان قاتل آینده که نمی‌شناسد، معرفی شده است، مجبور می‌شود تا از دست همکاران خود فرار کند و هویت قربانی آینده را مشخص کند.

۲۰۰۲ – Terminal Error

یکی از کارکنان اسبق، یک شرکت برزگ  رایانه‌ایی  که می‌خواهد انتقام خودش را از پسر رییس شرکتش بگیرد یک فایل MP3 حاوی ویروس رایانه‌ایی را به او می‌دهد. که این ویروس مخرب باعث خرابی‌های بزرگ در تمام شهر می شود. این ویرووس ذهن خود را دارد و در شهر اغتشاش ایجاد می‌کند. پدر و پسر باید تلاش کنند تا قبل از هرج و مرج ویروس را متوقف کنند.

۲۰۰۳ – Paycheck

مایکل جفینگ Ben Affleck از طریق کار بر روی پروژه‌ی فوق سری پول خوبی را بدست می‌آورد و سپس موافقت می‌کند تا حافظه‌اش را پاک کنند. پاک شدن حافظه‌ی او تنها منحصر به مدت زمانی است که بر روی هر پروژه کار می‌کند. آنها از او می‌خواهند که در ازای ۹۲ میلیون دلار حافظه‌ی سه ساله اش را پاک کنند. مایکل پیشنهاد را می‌پذیرد اما در پایان کار متوجه می‌شود که دستمزد او را بالا کشیده اند، در حالیکه حافظه‌ی ۳ ساله اش نیز پاک شده است. در این شرایط فقط دوست دختر او (اما تورمن) به کمک او می آید تا حافظه اش را بازیابی کند.

۲۰۰۳ -The Matrix Reloaded

به کمک نیو Kean Reevas – مورفیس Laurence Fishburne – ترینیتیCarrie Ann Moss، و دیگر مبارزان آزادی خواه و بسیاری از انسانها از ماتریکس آزاد شده اند و به زیون برده شده اند، آنها تخمین می زنند که حدود ۷۲ ساعت تا حمله‌ی ۲۵۰ هزار ماشین به صهیون وقت دارند. تا برای جنگ آماده شوند.

۲۰۰۳ – In The Realm Of The Hackers

این مستند نشان می‌دهد که چطور و چرا ۲ هکر رایانه ایی نوجوان استرالیایی Electron_Phonenix، در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ فهرستی امنیتی رایانه را به سرقت برده است و از آن برای شکست طبقات جهانی و امنیت سیستم‌های رایانه‌ایی استفاده کرده اند.

۲۰۰۴ – Paranoia 1.0

یک برنامه نویس رایانه ایی، یک پکیج خالی و مرموزی را در داخل آپارتمان خود دریافت می‌کند و تلاش می‌کند تا بفهمد که چه کسی و برای چی آن را فرستاده است و به چه کسی می‌تواند اعتماد کند؟ این فیلم اغلب به عنوان One Point O نیز شناخته شده است.

۲۰۰۶ – Firewall

هنگامی که خانواده‌ی جک استنفیلد (Harrison Ford) به گروگان گرفته می‌شود جک که متخصص امنیتی  سیستم‌های رایانه ایی سرقت را برای موسسات مالی طراحی کرده است، گروگان گیرها آن را وادار می‌کنند تا از خزانه‌ی شرکت خود میلیون‌ها دلار پول نقد را بدزد و به آنها تحویل بدهد.

۲۰۰۶ – Hacking Democracy

این مستند، اتهام تقلب انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ی آمریکا در سال ۲۰۰۴ را مورد بررسی قرار می‌دهد، به این ترتیب Bev Harris بنیانگذار صندوق سیاه رای گیری و گروه محافظت از مردم و یا سایر فعالان شهروندی به دنبال آن هستند که پرده از سیستم رای گیری باز شود.

۲۰۰۶ – The Net 2.0

یک تحلیل گر سیستم‌های رایانه‌ایی جوان در استانبول، وارد یک شغل جدیدی می شود اما بعدها متوجه می‌شود که هویت او به سرقت رفته است. او باید بداند چه کسی اینکار را کرده است تا زندگی خود را به حالت قبل باز گرداند.

۲۰۰۶ – Pulse

در این فیلم بازسازی شده‌ی ترسناک ژاپنی، یک دانش آموز از اینکه دوست پسر هکرش خود کشی کرده است شوکه می شود، سپس او به همراه دوستانش، پیام های آنلاینی از او را دریافت می‌کنند که درخواست کمک می کرده است. هکر رایانه‌ایی دیگر می بایست، به او کمک کند تا این بلایای فوق طبیعی که از طریق شبکه ها سرایت پیدا می‌کند را متوقف سازد.

۲۰۰۷ – Live Free Or Die Hard

همانطور که کشور برای روز جشن استقلال آماده می شود، یک عامل امنیتی ناراضی از دولت، به زیر ساخت‌های رایانه‌ایی آمریکا حمله می‌کند. پلیس جانباز، مک کلین  (Bruse Willis) به کمک یک هکر جوان، مت فارل، به بخش سایبری FBI کمک می‌کنند تا او را از بین ببرند.

۲۰۰۷ – Bourne Ultimatum

یک خبرنگار تحقیقاتی تلاش می‌کند تا افرادی که به او خیانت کرده اند را پیدا کند، درحالیکه یک مقام رسمی در سازمان جاسوسی سیا، و تیم اش به دنبال او می روند تا او را به قتل برسانند.

۲۰۰۷ – Breach

داستان این فیلم در رابط با دستگیری رابرت هنسن به دست FBI است که محکوم به فروش اسرار محرمانه به اتحاد جماهیر شوروی است. یک کارشناس نظارتی سطح پایین تلاش می‌کند تا با او کار کند، تا مشخص شود که او خائن بوده است یا خیر؟

۲۰۰۸ – Untraceable

مامور جنیفر مارس (Diane Lane) از بخش جرایم سایبری اینترنتی FBI در پورتلند تلاش می‌کند، تا یک هکر روانپزشک را که به طور آنلاین و از طریق ویدیو سعی می‌کرد مردم را به قتل برساند را دستگیر کند، هرمیزان که از سایت او بازدید کنند به همان میزان کشته می‌شوند.

۲۰۰۸ – Eagle Eye

دو غریبه به نام‌های جری و راشل، پس از دریافت تماس‌های مرموز از یک زنی که تا بحال او را ندیده اند، درگیر یک ماجرای مشترک می شوند، آن زن با تهدید زندگی و خانواده‌ی جری و راشل، آنها را وادار به انجام اموری خطرناک می‌کند و با استفاده از تلفن همراه و سایر تکنولوژی‌های دیگر آنها را کنترل می‌کند.

پکیج آموزش بیت کوین و بلاک چین
بخوانید:

۲۰۰۸ – Hackers Are People Too

هکرهای این مستند را برای نشان دادن جامعه‌ی خود، و کلیشه‌های منفی که در رابط با آنها وجود دارد، ساخته اند، این مستند نشان می‌دهد که، اصل مقوله هک کردن چیست و هکرها به چه چیزی فکر می‌کنند هم چنین در رابط با زنانی که در این خصوص فعالیتی انجام می‌دهند نیز صحبت شده است.

۲۰۰۸ – War Games: The Dead Code

آیا یک هکر نوجوان آمریکایی می‌تواند از یک بازی شبیه سازی شده از حمله ی تروریستی آنلاین برای حمله ی تروریستی واقعی  برای از بین بردن ایالات متحده استفاده کند؟ این همان چیزی است که امنیت ملی تصمیم دارد تا او را دستگیر کند.

۲۰۰۹ – The Girl Dragon Tattoo With

یک روزنامه نگار در یکی از پروژه‌های کاری اش، به کمک یک دختر جوان هکر تلاش می‌کند تا راز دختری را که در سال ۱۹۶۶ مفقود شده است را پیدا کند و به دنبال سرنخ‌های این پرونده برود. اما هرچقدر که او به جلو پیش می رود اتفاقات ناگواری برایشان رخ می‌دهد،  که باید سعی کنند خود را در برابر آنها محافظت کنند. این فیلم به زبان سوئدی است که در سال ۲۰۱۱ به زبان انگلیسی بازسازی شده است.

۲۰۰۹ – Gamers

به وسیله‌ی یک دستگاه از راه دور این بازی کنترل می شود. که در آن زندانی بند مرگ به نام Kable باید هر هفته در یک بازی خشن، با هم سلولی خود بازی کند، آیا او می‌تواند مراحل کافی را برای آزادی خودش و همسرش بدست بیاورد و راهی را برای رهایی از آواتار برده داری پیدا کند و مخترع این بازی را از بین ببرد؟

۲۰۰۹ – Hacker Wanted

این مستند آمریکایی انتشار نشده، در اصل به عنوان Can You hack It? شناخته شده است. که به دنبال آن ماجراهای آدریان لامو یک هکر معروف و ریشه‌های هک و ماهیت هکرها را بررسی می‌کند.

۲۰۱۰ – The Social Network

جسی آیزنبرگ، در نقش دانشجو دانشگاه هاروارد، ظهور پیدا می‌کند و مارک زارکربرگ نابغه‌ی رایانه‌ایی به این خاطر که با دوستانش بیشتر در ارتباط باشند و در موضوعات مختلف از آنها مشورت بگیرند اولین شبکه‌ی جمعی اینترنتی که به فیسبوک تبدیل می‌شود را تاسیس می‌کند.

۲۰۱۰ – Underground: The Julian Assange Story

این فیلم استرالیایی، زندگی بنیانگذار سایت ویکی لیکس از زمان شروع هک کردن رایانه در نوجوانی اش در شهر ملبورن است.

۲۰۱۲ – Skyfall

جیمز باند  (Daniel Craig)بایستی اثبات کند که به سازمان خود وفادار است، بنابراین او به جستجوی منبع حملات تروریستی سایبری در مقر M16 می گردد، تا در مقابل هکر نابغه قرار بگیرد .

۲۰۱۲ – Code 2600

این مستند به بررسی افزایش فناوری اطلاعات، که از طریق افرادی که چشم به ساخت آن و رویدادهای شکل گرفته دوخته اند کمک کرده است.

۲۰۱۲ -Genius On Hold

داستان والتر L یک نابغه‌ی ارتباطات راه دور و پسرش والتر T. شاو که سارق جواهر بی‌رحم است که موضوع این مستند هستند.

۲۰۱۲ – Reboot

یک خانم هکر با سردرگمی از خواب بیدار می‌شود، و خود را درحالتی پیدا می‌کند که یک گوشی آیفون به دستش چسبیده است. بر روی آیفون یک شمارش معکوس در حال ثانیه شماری است، تایمر که نزدیک است به صفر برسد، هکرها باید به او کمک کنند تا این معما را حل کند.

۲۰۱۲ –  We Are Legion: The Story Of The Hacktivists

فیلم ساز Brian Knappenberge وارد گروه ناشناس هک می‌شود و با اعضای گروه مصاحبه می‌کند.

۲۰۱۳ – Disconnect 3

داستان مشابه در مورد تاثیرات اینترنتی به روی زندگی مردم را نشان می‌دهد، شخصیت‌ها شامل قربانی مجرم سایبری، وکیلی که دایماَ از تلفن همراه خود برای ارتباط استفاده می‌کند، اما نمی‌تواند زمانی را برای ارتباط با خانواده‌اش پیدا کند و زن و شوهری که اسرار آنلاین آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد.

۲۰۱۳ – Goodbye World

بیش از یک میلیون تلفن همراه به طور هم زمان یک پیام دو کلمه ایی Goodbye World را در یافت می‌کنند. پس از قطع شبکه‌ی برق، به طور ناگهانی مردم دچار وحشت می‌شوند. گروهی از افراد در کابین پناهگاه پیدا می‌کنند و سپس وارد عمل می شوند که ببیند موضوع از چه قرار است.

۲۰۱۳ – Fifth Estate

براساس حوادث واقعی ساخته شده است، که داستان  جولیان آسانژ Benedict Cumberbatch را روایت می‌کند، که به همراه همکارانش دانیل – دومشایت برگ – سایت ویکی لیکس را راه اندازی می‌کنند. این دو تلاش می‌کنند تا رازهای بزرگ دولتی و سیاسی و جنایات پنهان کشورهای ظالم را به مردم نشان دهند.
۲۰۱۳ – Terms And Condition May apply

این مستند نشان می‌دهد که دولت‌ها و شرکت‌ها از اینترنت و تلفن‌های همراه چه سو استفاده‌هایی می کنند و چه اطلاعاتی در خصوص افراد دارند؟

۲۰۱۳ -Mickey Virus

این فیلم کمدی بالیوودی با موضوعیت هک است، که یک پلیس از دهلی باید در جستجوی یک هکر تنبل برای حل کردن موضوع یک پرونده باشد.

۲۰۱۴ – Algorithm

یک هکر رایانه ایی که متخصص شکستن رمز سیستم‌های حفاظتی از جمله شرکت مخابرات تلفنی و حساب‌های شخصی افراد است، که یکی از شرکت‌های پیمان کاری دولتی را هک می‌کند و یک برنامه‌ی مرموزی را کشف می‌کند، که متعلق به دولت است و تصمیم می‌گیرد به آن نفوذ پیدا کند.

۲۰۱۴ – The Signal

نیک دانشجوی رشته ی MIT است که عازم سفری در داخل آمریکا می‌شود تا دوستش را به خانه‌ی جدیدش در کالیفرنیا برساند، در طول اقامت خود در یک مسافر خانه، او با یک هکر اسرار آمیز مواجه می شود، آنها به دنبال او به یک ویرانه خانه‌ی مرموز می روند، پس از یک اتفاق عجیب نیک با بدنی زخمی و با حالتی سر گردان از خواب بیدار می شود. و تعجب می کند که برای دوستانش چه اتفاقی افتاده است؟ و آن کسانی که لباس های فضا نوردی به تن داشته اند چه کسانی بوده اند؟

۲۰۱۴ – The Imitation Game:  M16

آژانس اطلاعاتی تازه تاسیس انگلیس، یکی از نابغه‌های ریاضی کشور خود را به نام آلن کورینگ (Benedict Cumberbatch) به همراه تیم اش راهی می‌کند تا بتوانند رمزهای رد و بدل شده‌ی ماشین کوینگ آنیگمای آلمان نازی در زول جنگ جهانی دوم را رمز گشایی می‌کند. این فیلم نامزد دریافت ۸ اسکار شده است.

۲۰۱۴ – The Hackers War

این مستند در رابطه با هکتویسم‌های ایالات متحده است که بحث و مذاکره در رابط با بازبینی و نظارت دولت و آزار و اذیت هکرها و روزنامه نگاران می‌پردازد.

۲۰۱۴ – Who Am I

گروهک‌های هکر مخرب، که قصد کسب شهرت جهانی را دارند، یک جاسوس رایانه‌ای جوان آلمانی از آنها در خواست می‌کند که به آنها ملحق شود.

۲۰۱۴ -Open Window

یک وبلاگ نویس متوجه می‌شود که جایزه‌ی شام خوردن با یکی از بازیگران خانم را در یک مسابقه‌ی اینترنتی بدست آورده است. اما وقتی که بازیگر خانم درخواست را لغو می‌کند او خیلی ناراحت و نا امید می شود. بنابراین سعی می‌کند تا او را با جاسوسی کردن لپ تابش زیر نظر بگیرد و…

۲۰۱۴ – Citizenfour – امنیت سایبری

این مستند توسط لورا و پویتراس است که در آن Whistleblower Wedward Snowden و سند جاسوسی NSA است که شامل مصاحبه‌ی اسنودن به همراه یکی از روزنامه نگاران در شهر هنگ کنگ در سال ۲۰۱۳ است.

۲۰۱۵ – Blackhat

هکر محکوم نیکولاس هاتاوی (Chris Hemsworth) به یک تیم آمریکایی چینی از متخصصان فنی می‌پیوندد تا Balkon تروریست سایبری در جنوب آسیا را دنبال کنند.

۲۰۱۵ – Debug

شش هکر جوان که بر روی یک بارکش فضایی کار می‌کنند، مجبور هستند تا با یک هوش مصنوعی انتقام جو که درصدد کشتن انسانها است مقابله کنند، در نتیجه خود یک هوش رباتی که به انسان متعهد است را می سازند تا با آن مقابله کند.

۲۰۱۵ – Hackers Game

یک مامور سایبری که برای سازمان حقوق بشر کار می‌کند، با یک هکر متخصص ارتباطاتی پنهان در آنسوی یک بازی شطرنج آنلاین یکدیگر را ملاقات می کنند. اما آیا این عاشقانه به طور اعجاز باقی می ماند؟

۲۰۱۶ – Snowden – امنیت سایبری

این فیلم در رابطه با یکی از کارمندان سازمان سیا ادوارد اسنودن (Joseph Gordon Levit) است که به طور ناگهانی هزاران اسناد محرمانه طبقه بندی شده را به خبر گزاری‌ها لو می‌دهد و باعث نابودی آنها می‌شود.

۲۰۱۶ – Gringo – The Dangerous Life Of John McAfee

این مستند کوتاه، توصیف گر زندگی جان مک آفی (موسس آنتی ویروس مکافی) در بیلیز در سال ۲۰۱۲ پس از به قتل رسدن همسایه  اش، را نشان می‌دهد.

۲۰۱۶ – Zero days –

امنیت سایبری

مستند Alex Gibney بر روی ویروس استاکس نت تمرکز می‌کند. این ویروس مخرب رایانه ایی و توسعه یافته توسط ایالات متحده و اسراییل ساخته شده است که وارد برنامه‌های ژنراتورهای هستهایی نیروگاه‌های هسته ایی ایران می‌شود و باعث اختلال در عملکرد آنها می شود.

۲۰۱۶ – Risk – هک و امنیت

این مستند که تهیه و ساخت آن ۶ سال به طول انجامیده است در خصوص سازمان بین المللی ویکی لیکس و بنیانگذاران آن یعنی جولین آسانژ می باشد. آنها به او فرصت می دهند تا مانع ساخت فیلم شود، اما او بعدها تصمیم می‌گیرد که بخش‌هایی از فیلم را سانسور کند.

۲۰۱۶ – IT – فهرست کامل فیلم های با موضوع هک و امنیت

یک سرمایه دار شرکت هواپیمایی مایک رگان (Pierce Brosnan) یک مشاور IT را به طور موقت برای انجام برخی از امور او در خانه استخدام می‌کند، به طوریکه مایک تحت تاثیر او قرار می‌گیرد و به او یک شغل تمام وقت می دهد. اما هنگامی که او از حد خود خارج می شود مایک او را اخراج می‌کند، و او از مایک و خانواده اش انتقام می‌گیرد.

۲۰۱۶ – Anonymous – امنیت سایبری

الکس یک مهاجر جوان اوکراینی است که با انجام کارهای غیر قانونی و کسب درآمد از اینترنت، به خانواده ی خود کمک می‌کند. جنایات کوچک او به سرعت افزایش پیدا می‌کند. این فیلم به عنوان Hacker نیز شناخته می شود.

۲۰۱۷ – Kim Dotcom: Caught In The web –

امنیت سایبری

این مستند در مورد کیم دات کام، یکی از تحت تعقیب ترین مجرمان اینترنتی است و او به پولشویی، قاچاق و تخلف در نسخه برداری معروف است.

۲۰۱۷ – The Circle

مای Emma Watson در یک شغل رویایی در یک شرکت فناوری اینترنتی بزرگ و قدرتمند به عنوان Circle مشغول به کار است. از او به زودی توسط بنیان گذار شرکت Tom Hanks_ در خواست می شود که در پروژه‌ی جدید Circle شرکت کند، و این کار حریم خصوصی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شفافیت را به سطح جدیدی می کشاند. 

برای دریافت نسخه های ۲٫۰ فهرست فیلمهای ۲۰۱۸ با ما در ارتباط باشید.

فهرست کامل فیلم های با موضوع هک و امنیت :

امنیت سایبری

برنامه SPY24 :

که اولین مورد از قوانین سایت و مهمترین آن مقابله با هک میباشد و هر گونه سو استفاده و استفاده نادرست از آموزش ها و برنامه های وبسایت SPY24 بر عهده کاربر می باشد.

سامانه مراقبت از خانواده (SPY24) نام یک نرم افزار موبایل با نصب و فعال‌سازی بسیار ساده می باشد که به والدین امکان کنترل و مدیریت فعالیت فرزندان در شبکه های مجازی موبایلی را می دهد.

در زیر می توانید برخی از امکانات برنامه SPY24 را مشاهده نمایید:

  • نظارت بر تماس ها و پیامک ها به همراه تاریخ و زمان
  • گزارش پیام های تلگرام ، اینستاگرام ، واتس اپ و…
  • موقعیت لحظه مستمر و مسیر های پیموده شده
  • وب سایت های بازدید شده و برنامه های اجرا شده
  • با قابلیت پنهان سازی ۱۰۰ درصد برنامه و مدیرت راه دور
  • امکان مسدود سازی وب سایت ها، برنامه ها و مخاطبین از راه دور