کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR -سوم

اسکان مجدد

اسکان مجدد یک راه حل است که پناهندگان را قادر می سازد تا از کشوری که درخواست

پناهندگی کرده اند به کشوری دیگر انتقال داده شوند و در آنجا از حمایت و کمک برخوردار گردند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همراه با دولت ترکیه و کشور‌های پناهنده پذیر راه حلی

پایدار برای آسیب پذیرترین پناهندگان که در معرض خطر در کشور پناهجو پذیر هستند پیدا می کنند.

اسکان مجدد به عنوان یک حق قلمداد نمی شود. همچنین اسکان مجدد روندی نیست

که بر اساس درخواست شخص انجام پذیر باشد. هر ساله ظرفیت کمی برای اسکان مجدد

در اختیار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار می گیرد،

و تنها تعداد کمی از پناهندگان واجد شرایط معیارهای سختگیرانه برای ارسال پرونده هایشان

به کشورهای پناهنده پذیر می باشند. کمتر از ۱ درصد از پناهندگان سراسر دنیا اسکان مجدد می شوند.

اعطای وضعییت پناهندگی به شخص بدین معنی نیست که شخص پناهنده قطعا اسکان مجدد خواهد شد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با اداره کل مهاجرت ترکیه که پناهندگانی

که در معرض بیشترین آسیب پذیری هستند را شناسایی می کند همکاری می نماید

تا افرادی را که واجد شرایط اسکان مجدد هستند را ارزیابی کنند.

تصمیم نهایی در مورد اسکان مجدد از طرف کشورهای پناهنده پذیر گرفته

می شود و نه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل.

اگر پرونده شما به منظور ارزیابی برای امکان اسکان مجدد انتخاب شود،

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد د پناهندگان با شما تماس خواهد گرفت.

اگر احساس می کنید که پرونده شما به دلیل شرایط آسیب پذیری بالا احتیاج به توجه بیشتری دارد می توانید

با مرکز تماس های تلفنی اداره کل مهاجرت با شماره ۱۵۷ تماس بگیرید و یا همچنین می توانید ب

ا شماره 4444868 مرکز مشاوره تلفنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل- آسام تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه مشاور خدمات بازدید فرمایید.

پرسش های متداول


آیا می توانم برای اسکان مجدد درخواست ارائه دهم؟


آیا می توانم کشوری که مایل به اسکان مجدد در آن هستم را انتخاب کنم؟


در مصاحبه اسکان مجدد چه سوالاتی از من توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرسیده خواهد شد؟

مصاحبه با هر متقاضی بالغ که در پرونده قرار دارد، به صورت جداگانه انجام می شود.
مصاحبه در زبان مورد نظر متقاضی انجام می شود. متقاضی همچنین می تواند ترجیح خود
را نسبت به جنسیت مصاحبه کننده و یا مترجم بیان کند. محتوای دقیق مصاحبه در قالب
الکترونیکی نوشته می شود.
مصاحبه نیز ممکن است برای موارد ضد تقلب و حفاظت ازحقوق متقاضیان به صورت صوتی ضبط شود.
تمام محتوای مصاحبه به طور کامل محرمانه باقی می ماند.
 به منظور تسهیل  در روند بررسی و ارزیابی عادلانه، از متقاضیان در خواست می شود که حقیقت را بگوید.
این مصاحبه فرصتی برای پناهنده است تا شرایط خود را بازگو کند تا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
بتواند فهم کاملی از شرایط پرونده داشته باشد.
به متقاضیان یاد آوری می شود که هرگونه کارت شناسایی
و یا اجازه سفر و سایر مدارک را که دارا هستند ارائه دهند.
انجام مصاحبه اسکان مجدد به معنای تضمین اسکان مجدد شما نیست.
لازم به ذکر است که اسکان مجدد پروسه طولانی است.
گاهی ماهها و حتی بیش از یک سال طول می کشد.
و این بستگی به کشور میزبان و قوانین آن و همچنین پیدا کردن محل اسکان مناسب برای پناهنده دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد طی مراحل مختلف روند اسکان مجدد با شما در تماس خواهد بود.
شما همچنین می توانید از وب سایت  UNHCR Turkey ‘Results’ برای اطلاع از روند به روز رسانی پرونده تان بازدید کنید.
همچنین می توانید با شماره 4444868 مرکز مشاوره تلفنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل- آسام تماس بگیرید.

پرسش های متداول

برنامه هک اینستا اندروید رایگان
بخوانید:

آیا می توانم برای اسکان مجدد درخواست ارائه دهم؟

خیر. اسکان مجدد روندی نیست که بر اساس درخواست شخص انجام پذیر باشد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به طور پیوسته در حال بررسی پرونده ی
افراد به شدت در معرض آسیبی است که توسط اداره کل مهاجرت ارائه می شود،
تا واجد شرایط بودن این افراد را با معیارهای لازم برای اسکان مجدد ارزیابی نماید.
اگر پرونده ی شما به منظور ارزیابی برای امکان اسکان مجدد انتخاب شود،
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با شما تماس خواهد گرفت.

اسکان مجدد به عنوان یک حق قلمداد نمی شود و به تمام کسانی که درخواست پناهندگیشان مورد قبول واقع شده تعلق نمی گیرد.

آیا می توانم کشوری که مایل به اسکان مجدد در آن هستم را انتخاب کنم؟

خیر. پناهندگان نمی توانند کشوری را برای اسکان مجدد انتخاب کنند.
کشورها موظف به قبول پناهندگان برای اسکان مجدد نیستند.
دولت های کشورهای مختلف تعداد پناهندگانی که هر سال مایل به پذیرششان هستند
را به اطلاع کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می رسانند.
این کشورها همچنین معیارهای خاص خود را برای دریافت پناهنده تعیین می کنند.
اگر پرونده ی شما به منظور ارزیابی برای امکان اسکان مجدد انتخاب شده است،
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یک کشور را برای اسکان مجدد
شما انتخاب خواهد کرد. این انتخاب از طریق ارزیابی برای تطبیق پرونده شما با
معیارهای مخصوص کشورهای پناهنده پذیر صورت خواهد گرفت.

در مصاحبه اسکان مجدد چه سوالاتی از من توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرسیده خواهد شد؟

مصاحبه با هر متقاضی بالغ که در پرونده قرار دارد، به صورت جداگانه انجام می شود. مصاحبه در زبان مورد نظر متقاضی انجام می شود. متقاضی همچنین می تواند ترجیح خود را نسبت به جنسیت مصاحبه کننده و یا مترجم بیان کند. محتوای دقیق مصاحبه در قالب الکترونیکی نوشته می شود. مصاحبه نیز ممکن است برای موارد ضد تقلب و حفاظت ازحقوق متقاضیان به صورت صوتی ضبط شود.
تمام محتوای مصاحبه به طور کامل محرمانه باقی می ماند.  به منظور تسهیل  در روند بررسی و ارزیابی عادلانه، از متقاضیان در خواست می شود که حقیقت را بگوید.
این مصاحبه فرصتی برای پناهنده است تا شرایط خود را بازگو کند تا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بتواند فهم کاملی از شرایط پرونده داشته باشد. به متقاضیان یاد آوری می شود که هرگونه کارت شناسایی و یا اجازه سفر و سایر مدارک را که دارا هستند ارائه دهند.
انجام مصاحبه اسکان مجدد به معنای تضمین اسکان مجدد شما نیست.
لازم به ذکر است که اسکان مجدد پروسه طولانی است. گاهی ماهها و حتی بیش از یک سال طول می کشد. و این بستگی به کشور میزبان و قوانین آن و همچنین پیدا کردن محل اسکان مناسب برای پناهنده دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد طی مراحل مختلف روند اسکان مجدد با شما در تماس خواهد بود. شما همچنین می توانید از وب سایت  UNHCR Turkey ‘Results’ برای اطلاع از روند به روز رسانی پرونده تان بازدید کنید. همچنین می توانید با شماره 4444868 مرکز مشاوره تلفنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل- آسام تماس بگیرید.

به من گفته شده است که اگر به شخصی پولی بپردازم، اسکان مجدد داده خواهم شد. آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟

خیر. چنین امری حقیقت ندارد. کلیه خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن رایگان است.
به هیچ وجه به اشخاص و یا سازمان هایی که از شما طلب پول جهت پرداخت به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا شرکای اجرایی در قبال خدمات دارند اعتماد نکنید.
این اظهارات اشتباه است. این موارد اقدامات کلاهبردارانه ای است که با هدف اخذ پول از شما انجام می شود و اسکان مجددی در کار نخواهد بود. این کلاهبردارها سعی دارند که از شرایط شما سواستفاده کنند. تحت هر شرایطی از آنها اجتناب کنید. آنها ممکن است که اطلاعات غلطی در ارتباط با وابستگی شان به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و یا شرکای آن و یا دولت ترکیه برای قانع کردن شما نشان دهند. به آنها اعتماد نکنید.
اگر با افرادی مواجه شدید که ادعای کمک به پرونده تان را می کردند، سریعا به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اطلاع دهید.
شما می توانید مواردی از این قبیل را از طرق ذیل گزارش دهید:
 • می توانید به این آدرس به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایمیل بزنید: [email protected]
 • می توانید شکایت خود را درون صندوق شکایات بی اندازید. صندوق های مخصوص شکایات در جلوی درب دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا و دفاتر شرکای اجرایی این سازمان موجود است.
 • می توانید شکایت خود را در پاکت نامه سر بسته قرارداده و به یکی از سازمان های شریک کمیساریای عالی سازمان پناهندگان ملل متحد در امور تحویل دهید.
ربات مدیریت شبکه های اجتماعی Following Like 2.9.0 کرک شده
بخوانید:
نگرانی های شما با دقت و به صورت محرمانه مورد بررسی قرار می گیرند. پرونده اسکان مجدد شما تحت تاثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت. اگر مایل به ارائه ی نام و یا شماره پرونده خود نیستید، می توانید شکایت خود را به صورت ناشناس ارائه دهید.
اگر اطلاعاتی در رابطه با دست داشتن فرد یا افرادی از پرسنل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در هر گونه مورد کلاهبرداری دارید، لطفا ما را در جریان قرار دهید. می توانید این کار را از طریق صندوق شکایات و یا شکایت به دفتر بازرسی کل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  ، مستقر در مقر اصلی این سازمان در ژنو انجام دهید:
 • آدرس ایمیل بازرسی کل: [email protected]
 • شماره ی فاکس محرمانه: 7380 739 22 41+
 • آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

برای گرفتن کمک در مورد اسکان مجدد پرونده ام، به کجا مراجعه کنم؟

اگر پرونده  شما به منظور ارزیابی برای اسکان مجدد توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد انتخاب شود و شما هرگونه نگرانی و یا سوالی در مورد پرونده تان دارید، لطفا با خط مشاوره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد– آسام با شماره تلفن 4444868 برای کمک های بیشتر تماس بگیرید.

امور پناهندگان UNHCR

برای بررسی وضعیت پرونده ام به وب سایت UNHCR Resultsمراجعه کردم و با این جمله مواجه شدم که پرونده ی من “در حال حاضر برای اسکان مجدد واجد شرایط نیست”. معنی این پیام چیست؟

این به این معنی است که پس از ارزیابی های دقیق و در نظر گرفتن پرونده شما، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که پرونده ی شما برای اسکان مجدد واجد شرایط نیست. به همین ترتیب، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرونده شما را برای اسکان مجدد ارائه نخواهد کرد. متاسفانه بعید است که پرونده شما دوباره در آینده برای اسکان مجدد در نظر گرفته شود. لطفا توجه داشته باشید که برای این تصمیم پروسه تجدید نظر وجود ندارد.
با این وجود، شما تحت حمایت موقت یا حمایت بین المللی در ترکیه باقی می مانید و حقوق، تعهدات و خدمات موجود برای شما  تحت تاثیر این تصمیم قرار نخواهد گرفت.
اگر با مشکل خاصی مواجه شدید، لطفا با خط مشاوره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد– آسام  با شماره 4444868 تماس بگیرید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه

برقراری تماس با کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه

دفتر اصلی‌ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا واقع شده است.
آدرس:  Tiflis Cad. 552. Sok. No:3 Sancak Mah. 06550 Ankara
برای برقراری تماس با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دسترسی‌ به حمایت فردی، لطفا با خط مشاوره UNHCR-ASAM برای پناهندگان و پناهجویان در ترکیه، در تماس باشید.
خط مشاوره UNHCR-ASAM با شماره ی (68 48 444) دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ و جمعه‌ها از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ قابل دسترسی می‌باشد. شما قادر به  دریافت مشاوره به زبان های عربی‌، فارسی، ترکی‌ یا انگلیسی خواهید بود.
از سوی دیگر می توانید از طریقِ ایمیل ([email protected]) یا فکس (82 55 491 0312) مورد مشاوره قرار بگیرید.
لطفا توجه کنید: اطلاعات فراهم شده از طریق این وب سایت عمومی است و ممکن است در شرایط خاص قابل اجرا نباشد. ما به شما توصیه می‌کنیم به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا شرکای اجرایی آن برای توصیه‌های بیشتر و/یا در رابطه با مسائل خاص مورد نیازتان رجوع کنید.

امور پناهندگان UNHCR

آموزش DHCP سرور مایکروسافت
بخوانید:

نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه چیست؟

دولت ترکیه مسئولیت حمایت و کمک به پناهندگان و پناهجویان در کشور ترکیه را برعهده دارد. در تماس بودن با کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) حمایت مستقیم عملیاتی‌، ظرفیت سازی و مشاوره ی فنی‌ به مقامات ترک را فراهم می کند. به عنوان یک آژانس پناهندگی، کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل متحد همچنین تلاش های سازمان ملل و شرکای اجرایی را در حمایت از پناهندگان ترکیه با جواب دهی‌ و فراهم کردن مشاوره در رابطه با کمک رسانی هماهنگ می کند.
با تشکر از اهداکنندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت هایشان:

اتحادیه اروپا | ایالات متحده آمریکا | آلمان | کانادا | جمهوری کره | انگلیس | فرانسه | دانمارک | سوئد | فنلاند | نروژ | هلند | ژاپن | سویس | ایتالیا

با بازدید از این وب سایت می توانید درباره ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیشتر بدانید:
www. unhcr .org/turkey

خط مشی کمیساریای عالی پناهندگان در حفاظت از داده ها چیست؟

سیاست حفاظت از اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان (“خط مشی برای حمایت اطللاعات شخصی افراد ذینفع”) اصول و قوانینی مربوط به چگونگی فرآیندهای حفاظت اطلاعات شخصی پناهنده گان، پناهجویان و دیگر افراد ذینفع را تنظیم می کند.
کمیساریای عالی پناهندگان اطللاعات شخصی  پناهنده گان، پناهجویان وافرادی که  در معرض حفاظت حمایتی باید قرار گیرند را به غیر از اطلاعات گرفته شده توسط کمیساریای عالی پناهنده گان و سازمان های همیار،  سازمان های شاخته نشده از طرف سازمان را هم نیز مدیریت و بررسی خواهد کرد. کمیساریای عالی پناهندگان همچنین اطلاعات شخصی افرادی که از لحاظ حمایتی در درجه بسیار حساسی قرار گرفته اند را نیز مورد شناخت و تصدیق قرار خواهد داد.
بر اساس سیاست حفاظت از داده های  کمیساریای عالی پناهنده گان،  داده های گرفته شده از افراد برای حمایت پیگیری خواهد شد، و اطمینان حاصل شود که پردازش اطلاعات شخصی با داده های حائز اهمیت اصول حفاظتی مطابقت داده خواهد شد .

امور پناهندگان UNHCR

اصول در زیر بیان شده از طرف کمیسیار عالی پناهندگان برای اطمینان، حاصل خواهد شد:
 • جمع آوری اطلاعات برای اهداف خاص و مشروع؛
 • پردازش داده ها تا حدی که ضروری است؛
 • ثبت دقیق اطلاعات؛
 • احترام به حقوق افرادی که داده هایشان در حال پردازش است؛
 • حفظ محرمانه بودن اطلاعات در طول زمان بررسی؛ و
 • به اجرا در آوردن اقدامات امنیتی مناسب برای محافظت از داده ها.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید فایل مربوط به سیاست حفاظتی از داده ها را به انگلیسی و ترکی دانلود کرده و مطالعه فرمایید. spy24

امور پناهندگان UNHCR

برنامه SPY24 :

که اولین مورد از قوانین سایت و مهمترین آن مقابله با هک میباشد و هر گونه سو استفاده و استفاده نادرست از آموزش ها و برنامه های وبسایت SPY24 بر عهده کاربر می باشد.

سامانه مراقبت از خانواده (SPY24) نام یک نرم افزار موبایل با نصب و فعال‌سازی بسیار ساده می باشد که به والدین امکان کنترل و مدیریت فعالیت فرزندان در شبکه های مجازی موبایلی را می دهد.

در زیر می توانید برخی از امکانات برنامه SPY24 را مشاهده نمایید:

 • نظارت بر تماس ها و پیامک ها به همراه تاریخ و زمان
 • گزارش پیام های تلگرام ، اینستاگرام ، واتس اپ و…
 • موقعیت لحظه مستمر و مسیر های پیموده شده
 • وب سایت های بازدید شده و برنامه های اجرا شده
 • با قابلیت پنهان سازی ۱۰۰ درصد برنامه و مدیرت راه دور
 • امکان مسدود سازی وب سایت ها، برنامه ها و مخاطبین از راه دور