دانلود کالی لینوکس Kali Linux , دانلود کالی لینوکس برای vmware , دانلود kali linux , دانلود کالی لینوکس برای اندروید , دانلود کالی لینوکس iso

Kali Linux

 کالی لینوکس نام یک توزیع لینوکس برای انجام تست‌های امنیت و هک می‌باشد.

توزیع Kali Linux توسط تیم سازندهٔ بک ترک ساخته شده و برخلاف بک ترک که بر پایهٔ اوبونتو بود،

کالی لینوکس بر پایهٔ دبیان است.پروژهٔ بک ترک دیگر توسط تیم سازندهٔ آن پشتیبانی نمی‌شود و Kali Linux جایگزین آن شده است.

دانلود کالی لینوکس Kali Linux
دانلود کالی لینوکس Kali Linux

Kali Linux Downloads

Download Kali Linux Images

We generate fresh Kali Linux image files every few months, which we make available for download. This page provides the links to download Kali Linux in its latest official release. For a release history, check our Kali Linux Releases page. Please note: You can find unofficial, untested weekly releases at cdimage.kali .org/kali-weekly/. Downloads are rate limited to 5 concurrent connections.

Image Name Torrent Version Size SHA256Sum


Kali Linux 64-Bit

Torrent

2019.4
2.6G  


Kali Linux 32-Bit

Torrent

2019.4
2.6G  


Kali Linux Light 64-Bit

Torrent

2019.4
1.2G  


Kali Linux Light 32-Bit

Torrent

2019.4
1.2G  


Kali Linux MATE 64-Bit

Torrent

2019.4
2.7G  


Kali Linux Gnome 64-Bit


Torrent

2019.4
2.8G  


Kali Linux KDE 64-Bit


Torrent

2019.4
3.1G  


Kali Linux LXDE 64-Bit

Torrent

2019.4
2.6G  


Kali Linux Light ARMhf


Torrent

2019.4
792M  
Kali Linux 64-bit VMware Available on the Offensive Security VM Download Page
Kali Linux 32-bit (PAE) VMware Available on the Offensive Security VM Download Page
Kali Linux 64-bit VirtualBox Available on the Offensive Security VM Download Page
Kali Linux 32-bit (PAE) VirtualBox Available on the Offensive Security VM Download Page

Kali Linux Weekly Builds

We now generate weekly Kali images so you can always get a fresh ISO whenever you need it. The ISOs will be generated each Sunday and will be versioned as “-W“. Once all builds are generated, they will be available via cdimage.kali .org/kali-images/kali-weekly. Each weekly release will have it’s own SHA256SUM file which will be available at

سامسونگ فول کپی گلکسی نوت ۱۰ پلاس
بخوانید:

Download ARM images

Are you looking for Kali Linux ARM images? The good folks at Offensive Security (who are also the funders, founders, and developers of Kali Linux) have generated alternate flavors of Kali using the same build infrastructure as the official Kali releases. ARM architecture Kali images produced by Offensive Security can be found on the Official Offensive Security Kali Linux ARM Images page.

Download Kali Linux Images Securely

When you download an image, be sure to download the SHA256SUMS and SHA256SUMS.gpg files that are next to the downloaded image (i.e. in the same directory on the Kali Linux Download Server). Before verifying the checksums of the image, you must ensure that the SHA256SUMS file is the one generated by Kali. That’s why the file is signed by Kali’s official key with a detached signature in SHA256SUMS.gpg. Kali’s official key can be downloaded like so:$ wget -q -O – kali.org/archive-key.asc | gpg –import
# or…
$ gpg –keyserver hkp:// keys.gnupg .net –recv-key 7D8D0BF6
# …and verify that the displayed fingerprint matches the one below
$ gpg –fingerprint 7D8D0BF6
pub rsa4096 2012-03-05 [SC] [expires: 2021-02-03]44C6 513A 8E4F B3D3 0875 F758 ED44 4FF0 7D8D 0BF6
uid [ unknown] Kali Linux Repository <[email protected]>
sub rsa4096 2012-03-05 [E] [expires: 2021-02-03]

Once you have downloaded both SHA256SUMS and SHA256SUMS.gpg, you can verify the signature as follows:$ gpg –verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
gpg: Signature made Tue 13 Feb 2018 03:33:53 AM EST
gpg: using RSA key 44C6513A8E4FB3D30875F758ED444FF07D8D0BF6
gpg: Good signature from “Kali Linux Repository <[email protected]>” [unknown]gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 44C6 513A 8E4F B3D3 0875 F758 ED44 4FF0 7D8D 0BF6

If you don’t get that “Good signature” message or if the key ID doesn’t match, then you should stop the process and review whether you downloaded the images from a legitimate Kali mirror.

Internet Download Manager مدیریت دانلود نرم افزار IDM
بخوانید:

Want an Updated or Custom Kali Image ?

Feeling a little more adventurous? Want to build the latest version of Kali? Want to customize your ISO? Looking for KDE, LXDE, MATE, XFCE and other customizations? This is the option for you. With everything set up correctly, the basic process is as simple as:apt-get install git live-build cdebootstrap
git clone git: //gitlab .com/kalilinux/build-scripts/live-build-config.git
cd live-build-config
./build.sh –distribution kali-rolling –verbose

دانلود کالی لینوکس iso

آموزش کالی لینوکس پیشرفته
آموزش کالی لینوکس پیشرفته

برنامه SPY24 :

که اولین مورد از قوانین سایت و مهمترین آن مقابله با هک میباشد و هر گونه سو استفاده و استفاده نادرست از آموزش ها و برنامه های وبسایت SPY24 بر عهده کاربر می باشد.

سامانه مراقبت از خانواده (SPY24) نام یک نرم افزار موبایل با نصب و فعال‌سازی بسیار ساده می باشد که به والدین امکان کنترل و مدیریت فعالیت فرزندان در شبکه های مجازی موبایلی را می دهد.

در زیر می توانید برخی از امکانات برنامه SPY24 را مشاهده نمایید:

  • نظارت بر تماس ها و پیامک ها به همراه تاریخ و زمان
  • گزارش پیام های تلگرام ، اینستاگرام ، واتس اپ و…
  • موقعیت لحظه مستمر و مسیر های پیموده شده
  • وب سایت های بازدید شده و برنامه های اجرا شده
  • با قابلیت پنهان سازی ۱۰۰ درصد برنامه و مدیرت راه دور
  • امکان مسدود سازی وب سایت ها، برنامه ها و مخاطبین از راه دور